PSI
WŁADZE PSI

Władze PSI wybrane przez Walne Zebranie Członków PSI w dniu 12 czerwca 2016 roku w Poznaniu podczas 9. Międzynarodowego Kongresu PSI.

Zarząd

Prezydent PSI- dr n. med. Mariusz Duda

1. Wiceprezydent PSI- prof. zw. dr hab. Ryszard Koczorowski

2. Wiceprezydent PSI- lek. med., lek. dent. dr hab. Krzysztof Osmola

lek. dent. Daniel Dłucik (sekretarz)

lek. dent. Jerzy Zbożeń (skarbnik)

prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - Miszczuk (członek Zarządu)

prof. zw.dr hab. n. med. Maciej Romanowicz (członek Zarządu)

lek. dent. Jerzy Szymczak (członek Zarządu)

lek. dent. Bożena Kalmuk (członek Zarządu)

dr n.med. Andrzej Szwarczyński (członek Zarządu)

lek. dent. Grzegorz Ziętek ( członek Zarządu)  

 

Komisja Rewizyjna

lek. dent. Marek Mrukwa (przewodniczący)

dr n.med. Maciej Marcinowski

lek. dent. Piotr Borowski

dr n. med. Krzysztof Andruch

lek. dent. Marcin Cendry    

 

Komisja Edukacyjna

dr n. med. Mariusz Duda (przewodniczący)

prof. zw. dr hab.n.med. Ryszard Koczorowski (sekretarz)

lek. dent. Grzegorz Kot

dr n. med. Małgorzata Kiernicka

lek. dent. Elżbieta Krężlik

dr n. med. Dariusz Pituch

dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak  

PSI - implantologia stomatologiczna

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

Baza członków PSI