Członkostwo
SKŁADKA & OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2018 NADAL WYNOSI 650 PLN (w tym 100 euro na rzecz ICOI/DGOI)

DEKLARACJĘ MOŻNA PRZESŁAĆ RÓWNIEŻ  WFORMIE ELEKTRONICZNEJ (PO UPRZEDNIM PODPISANIU I OPIECZĘTOWANIU)
Dane do przelewu:
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
ul. Dyrekcyjna 10/1a, 40-013 Katowice

uwaga NOWY NUMER KONTA
Alior bank   95 2490 0005 0000 4530 2262 7308

Bardzo proszę pamiętać, aby w tytule wpłat zawsze podawać swoje nazwisko.

Przypominamy, iż podczas Walnego Zgromadzenia Członków PSI w Wiśle w 2011 zdecydowano, że nie chcą Państwo dopłacać 23% vat do kwoty 650 pln, dlatego od 2012 roku PSI nie wystawia faktur za składki roczne.   

Na mocy uchwały nr 9/2015  Walnego Zebrania Członków z dnia 12 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego na podstawie § 20 pkt 5 ppkt 8 Statutu Stowarzyszenia postanawia, że w sytuacji braku ciągłości w opłacaniu składek członkowskich, kolejna wpłata będzie księgowana na poczet ostatniej  zaległości.  

Jeżeli na potrzeby działalności gospodarczej potrzebna jest Państwu faktura, wówczas wystarczy potwierdzenie wpłaty z banku lub  potwierdzenie członkostwa na dany rok kalendarzowy, czyli analogicznie jak to ma miejsce w w przypadku składek do Izb Lekarskich.  

Biuro PSI
ul. Dyrekcyjna 10/1a, 40-013 Katowice
e-mali: [email protected], tel. 32 203 27 85

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00    

                                                                                                    

PSI - implantologia stomatologiczna

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

Baza członków PSI