Edukacja
FELLOWSHIP

Międzynarodowe Umiejętności Implantologiczne nadawane przez ICOI cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich lekarzy zajmujących się implantologią, a każda edycja egzaminów podnosi poziom i stawia lekarzom coraz   wyższe wymagania. Kolejne egzaminy odbędą się podczas 11. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI/DGOI  w czerwcu 2019 roku, ale już teraz zachęcamy do przygotowania aplikacji uprawniających do przystąpienia do egzaminów.

   

 

HARMONOGRAM ORAZ PROCEDURA  PRZYGOTOWANIA  DO EGZAMINU ICOI FELLOWSHIP 2019  

do 30 października 2018 należy dostarczyć do Biura PSI:

 • wypełnioną aplikację  FELLOWSHIP (20 przypadków/50 implantów) oraz polski odpowiednik aplikacji  LEKARZ IMPLANTOLOG
 • prezentację z dokumentacją fotograficzną  (format .pdf, power point, keynote) zawierającą 10 przypadków (max 10 zdjęć na 1 pacjenta) na płycie CD lub pendrivie

do 15 listopada 2018

po wstępnej akceptacji naszej polskiej Komisji Egzaminacyjnej zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu do Egzaminu lub poproszeni o zmianę przypadków

podczas egzaminów Curriculum w grudniu 2018 
warsztat dla kandydatów,
Po warsztatach dokumentacja trafia do DGOI 

do 30 marca 2019 
opłata za egzamin  6000 PLN plus Vat
dla absolwentów Curriculum Implantologii  4000 PLN plus Vat  

czerwiec 2019
egzamin w trakcie 11. kongresu PSI/ICOI/DGOI

każdy przypadek powinien zawierać foto:

RTG przed leczeniem, TK, zdjęcie wewnątrzustne, etap chirurgiczny, model gipsowy, obciążenie tymczasowe, obciążenie stałe, efekt estetyczny w ustach pacjenta, rtg po leczeniu, rtg po przynajmniej roku obserwacji  


Ze względu na dużą ilość chętnych zamierzających przystąpić do egzaminu, proszę pamiętać, iż kolejność zgłoszeń może mieć decydujące znaczenie.
Proszę nie przesyłać kserokopii dyplomów, a tylko ich wypis i elektroniczną wersję w skanach.
W wypełnianiu aplikacji z ilością zaimplantowanych przypadków, wystarczy zrobić to w wersji  ICOI.  

Nie ma możliwości zdawania egzaminu Diplomate bez wczesniejszego zdania egzaminu na stopien Fellowship.    

Możliwość przystąpienie do mają jedynie członkowie PSI, którzy na bieżąco opłacają składki. 

Fellowship jest pierwszym stopniem, dla lekarzy, którzy mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w leczeniu metodami implantologicznymi i 50 zaimplantowanych przypadków, natomiast drugi stopień- Diplomate jest kolejnym etapem potwierdzania umiejętności, po czterech latach i 200 wszczepionych implantach.     
 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW FELLOWSHIP

 • 2 lata doświadczenia w implantologii
 • 4 lata po ukończeniu studiów
 • 2 lata członkostwa w PSI/DGOI/ICOI
 • wykaz przynajmniej 50 wszczepionych implantów lub 20 przypadków, w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi
 • dokładna dokumentacja fotograficzna 10 z nich
 • prezentacja w programie powerpoint, keynote, pdf (max. 10 zdjęć dokumentujących 1 przypadek)  

  Lekarze obowiązkowo powinni dostarczyć skany wszystkich certyfikatów z kursów, kongresów, szkoleń o tematyce implantologicznej do biura PSI, przed egzaminami wraz z wypełnioną aplikacją Fellowship.   
   

WYMAGANIA DLA UTRZYMANIA UMIEJĘTNOŚCI FELLOWSHIP

 • weryfikacja po okresie 5 letnim
 • stałe członkostwo przez 5 lat
 • 75 godzin odbytych szkoleń (pasywnie) w zakresie implantologii
 • 4:1 przy wykładach z afiliacji PSI/DGOI/ICOI
 • 2:1 przy pozostałych wykładach
 • 1 kongres w Polsce PSI/DGOI/ICOI na 3 lata
 • 1 kongres za granicą PSI/DGOI/ICOI lub 1 potkanie Expert Programu w Polsce na 3 lata Szczegółowych informacji udziela Biuro PSI 
   

CEREMONIA WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW MIĘDZYNARODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI  

   

PSI - implantologia stomatologiczna

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

Baza członków PSI