Edukacja
DIPLOMATE

Międzynarodowe Umiejętności Implantologiczne nadawane przez ICOI cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich lekarzy zajmujących się implantologią, a każda edycja egzaminów podnosi poziom i stawia lekarzom coraz wyższe wymagania.  Kolejne egzaminy odbędą się podczas 11. Międzynarodowego Kongresu PSI/ICOI/DGOI w 2019 roku, ale już teraz zachęcamy do przygotowania aplikacji uprawniających do przystąpienia do egzaminów.

      

 

PROCEDURA I HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU DIPLOMATE 2017

do 30 października 2018

należy dostarczyć do Biura PSI

 • wypełnioną aplikację DIPLOMATE (70 przypadków/200 implantów  oraz polski odpowiednik aplikacji  lekarz implantolog-ekspert ds. implantologii stomatologcznej
 • prezentację z dokumentacją fotograficzną  (format .pdf, power point, keynote) zawierającą 10 przypadków (max 10 zdjęć na 1 pacjenta) na płycie CD lub pendrivie
   

do 15 listopada 2018
po wstępnej akceptacji naszej polskiej Komisji Egzaminacyjnej zostaną Państwo poinformowani o zakwalifikowaniu do Egzaminu lub poproszeni o zmianę przypadków.  

podczas egzaminu Curriculum, w grudniu 2018
warsztat dla kandydatów,
Po warsztatach dokumentacja trafia do DGOI 

do 30 marca 2019
po otrzymaniu faktury opłata za egzamin 7000 PLN plus Vat    

czerwiec 2019
egzamin w trakcie kongresu  PSI

PREZENTACJĘ  NALEŻY PRZESŁAĆ W NA  NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM (PŁYTA CD, PENDRVE)  WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PAPIEROWĄ  NA ADRES BIURA PSI.    

Każdy przypadek powinien zawierać foto:
RTG przed leczeniem, TK, zdjęcie wewnątrzustne, etap chirurgiczny, model gipsowy, obciążenie tymczasowe, obciążenie stałe, efekt estetyczny w ustach pacjenta, rtg po leczeniu, rtg po przynajmniej roku obserwacji   

Ze względu na dużą ilość chętnych zamierzających przystąpić do egzaminu, proszę pamiętać, iż kolejność zgłoszeń może mieć decydujące znaczenie.
Proszę nie przesyłać kserokopii dyplomów, a tylko ich wypis i elektroniczną wersję w skanach.
W wypełnianiu aplikacji z ilością zaimplantowanych przypadków, wystarczy zrobić to w wersji  ICOI.  

Nie ma możliwości zdawania egzaminu Diplomate bez wcześniejszego posiadania tytułu Fellowship   

Możliwość przystąpienia do egzaminu do mają jedynie członkowie PSI, którzy na bieżąco opłacają składki.

Fellowship jest pierwszym stopniem, dla lekarzy, którzy mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w leczeniu metodami implantologicznymi i 50 zaimplantowanych przypadków, natomiast drugi stopień-Diplomate jest kolejnym etapem potwierdzania umiejętności, po czterech latach i 200 wszczepionych implantach.     
 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STOPIEŃ DIPLOMATE

 • 6 lat po ukończeniu studiów 
 • 4 lata doświadczenia w implantologii
 • 2 lata członkostwa w PSI/DGOI/ICOI
 • wykaz przynajmniej 200 wszczepionych implantów lub 70 przypadków, w których zastosowano leczenie kości szczęk metodami implantologicznymi
 • dokładna dokumentacja fotograficzna 10 z nich, 
 • prezentacja w programie powerpoint, keynote, pdf (max. 10 zdjęć dokumentujących 1 przypadek)  
   

WYMAGANIA DLA UTRZYMANIA UMIEJĘTNOŚCI DIPLOMATE

 • weryfikacja po okresie 5 -letnim
 • stałe członkostwo przez 5 lat
 • 150 godzin odbytych szkoleń (pasywnie) w zakresie implantologii
 • 4:1 przy wykładach z afiliacji PSI/DGOI/ICOI (aktywnie)
 • 2:1 przy pozostałych wykładach
 • 1 kongres PSI/DGOI/ICOI w Polsce na 3 lata
 • 1 kongres za granicą PSI/DGOI/ICOI lub 1 moduł  Expert Programu PSI raz na 3 lata  


Szczegółowych informacji udziela Biuro PSI 

CEREMONIA WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW MIĘDZYNARODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

           

PSI - implantologia stomatologiczna

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

Baza członków PSI