Implantologia stomatologiczna
REDAKCJA

Wydawca
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a
tel.0048 32 203 27 85, 
e-mail:[email protected]

Redaktor Prowadząca
Monika Zmuda
tel. 32 203 27 85, 508 959 420, 
e-mail: [email protected]

Redaktor Naczelny
dr n.med. Mariusz Duda
tel. 507 170 080
e-mail: [email protected]

Sekretarz Redakcji
Agnieszka Moc
tel. 32 203 27 85, 500 519 748
e-mail: [email protected]                                

Reklama i marketing
Agnieszka Moc
e-mail: [email protected]    

Dyrektor Artystyczny
Marek Galica
e-mail: [email protected]    

 

Zasady recenzowania publikacji w „Implantologii Stomatologicznej”

 1. Do oceny publikacji powołuje się  recenzentów spoza jednostki.
 2. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 3. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:    
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),    
  b) relacje podległości zawodowej,    
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji formularz recenzencki Implantologii Stomatologicznej   są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.  

 

 

 

PSI - implantologia stomatologiczna

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.