Kursy i kongresy
Porozumienie pomiędzy PTS i PSI dla edukacji w implantologii

W dniu 2 czerwca 2019 r we Wrocławiu prezydent PTS - prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak i Skarbnik PTS prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange oraz Prezydent PSI - dr n. med. Mariusz Duda podpisali porozumienie, a zarazem list intencyjny, dotyczący przyszłej współpracy na rzecz edukacji m. in. w zakresie implantologii stomatologicznej w Polsce.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło niedługo po przedstawieniu przez prof. dr hab. n. med. Marzenę Dominiak zorganizowania pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu implantoprotetyki z akredytacją MEN - European Master Degree in Oral Implantology.

Aby rozpocząć podyplomowe studia magisterskie, które z założenia będą na poziomie zaawansowanym, w wymaganiach rekrutacyjnych - oprócz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 - wymagane będzie podstawowe doświadczenie chirurgiczne, periodontologiczne i implantologiczne.

Ukończenie rocznego szkolenia Curriculum Implantologii PSI afiliowanego przez ICOI, będzie uznawane jako doświadczenie implantologiczne spełniające powyższe kryteria zawodowe i pozwoli na ubieganie się o przyjęcie na studia European Master Degree in Oral Implantology. 

Uzyskane do tej pory międzynarodowe umiejętności Fellowship (implantolog PSI, ICOI) oraz Diplomate (implantolog, ekspert d/s implantologii stomatologicznej PSI, ICOI) nie wykluczają dalszej edukacji na poziomie studiów magisterskich z zakresu implantologii stomatologicznej, co więcej, będą dawały określone korzyści podczas rekrutacji i w samym toku edukacji European Master Degree in Oral Implantology.

Celem podpisanego w dniu 2 czerwca 2019 r we Wrocławiu porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy PTS i PSI, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów; wspólnego przedstawienia opinii i wniosków dotyczących kształcenia lekarzy dentystów oraz reprezentowania polskiej stomatologii na arenie międzynarodowej.

European Master Degree in Oral Implantology (ECTS 120) to pierwsze w kraju studia podyplomowe z zakresu implantologii i implantoprotetyki z akredytacją MEN. Studia będą trwały 2 lata (4 semestry, ECTS 120) i będą realizowane w formule modułowej (10). Program zbudowany jest w oparciu o doświadczenie ekspertów PTS-u, UM we Wrocławiu i nie tylko. Wyróżnia go duża liczba teoretycznych wykładów, praktycznych zajęć na fantomach i kadawerach, a także obserwacji klinicznych w akredytowanych ośrodkach PTS-u. Uczestnicy studiów będą realizować własne badania kliniczne pod indywidualną opieką wykładowców. Nauka kończy się pracą magisterską. Po jej obronie uczestnik uzyskuje międzynarodowy tytuł „mastera” z implantologii, z certyfikatem uniwersyteckim i towarzystwa naukowego. Pierwsza edycja przygotowana jest dla około 8-16 osób.   

Curriculum Implantologii PSI (CEU 136) to kształcenie podyplomowe we współpracy z ICOI i ICOI Europe, mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności na takim poziomie, który umożliwi samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenie specjalistyczne z zakresu implantologii stomatologicznej. Szkolenie odbywa się 5 ośrodkach, prowadzących przez prezesów i prezydentów towarzystw naukowych i ma formę wykładów teoretycznych, warsztatów praktycznych na materiale zwierzęcym i fantomach oraz zabiegów klinicznych z udziałem pacjentów. Szkolenie trwa rok i jest realizowane w formule modułowej 5 (3-dniowych zjazdów polskich) +2 (zjazdy z udziałem wykładowców z ICOI i ICOIE).  
Lekarz dentysta po pomyślnym ukończeniu szkolenia Curriculum Implantologii ma prawo oznaczyć swoją praktykę lekarską jako "Praktyka Implantologiczna" certyfikowana przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Zajęcia odbywają się dwóch maksymalnie 15-osobowych grupach. Do tej pory zrealizowano 13 edycji i jesteśmy w trakcie 14.

PSI - implantologia stomatologiczna

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.