Kursy i kongresy
CONSENSUS CONFERENCE

ZOBACZ FILM

Bezprecedensowym wydarzeniem poprzedzającym Kongres PSI była X ICOI Europe Consensus Conference, w której wzięli udział m.in. prof. Ady Palti, prof. Stephen F. Rosenstiel, prof. dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna, prof. Erwin Weiss, dr Howard Gluckman, dr Paul Weigl, prof. Zeev Ormianer, dr John Olsen, dr Mariusz Duda, prof. Ryszard Koczorowski oraz prof. Marzena Dominiak.

​Prace w gronie ekspertów trwały już ponad pół roku w wcześniej, kiedy to zbierano i oceniano artykuły z całego świata, aby mieć jak najbogatszy materiał źródłowy z którego w Krakowie miano wyciągnąć esencję wiedzy z zakresu standardu postępowania w leczeniu bezzębnej żuchwy.

Krakowska Konferencja tym się różniła od poprzednich spotkań w gronie ekspertów ICOI, że po raz pierwszy była otwarta dla publiczności. Jak dodaje prezydent PSI- dr n.med. Marisz Duda: ”Publiczność ta była szczególnie wymagająca, złożona w głównej mierze z praktyków na co dzień wszczepiających implanty stomatologiczne. Po jednej stronie wystąpili twórcy wytycznych, kilkanaście autorytetów o światowej renomie, po drugiej niespełna setka fachowców – rzecz by można - recenzentów naszych ocen, analiz i przemyśleń. Było to ciekawe doświadczenie, bo przedstawialiśmy, dyskutowane wcześniej racje na forum publicznym. W tej formule powstały wytyczne, które po ostatecznej redakcji zostaną opublikowane w Journal of Prosthetic Dentistry.

PSI - implantologia stomatologiczna

złoty partner curriculum implantologii

banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top
banner-top

Baza członków PSI